GDPR

Näin käytämme videotervehdyksiin osallistujien tietoja

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

AR Video Booth / Tempaustoimisto
Tallberginkatu 1 C 135, 00180 Helsinki,
arvideobooth.com, events@arvideobooth.com, +358 400 600 644
Y-tunnus 2470778-0

Yhteyshenkilö

Kati Halonen, +358 40 580 5484, kati@arvideobooth.com

Rekisterin nimi

AR Video Booth -videotervehdysten osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella kuvattavan videon linkin toimittamiseen sekä sopivan lisätyn todellisuuden videon valitsemiseen. Videon toimittamista varten tarvitaan nimi sekä sähköpostiosoite.

Rekisterissä käsiteltäviä nimi-, sähköposti-, asiointi- ja sijaintitietoja sekä kyselyillä saatuja tietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisteröity antaa Rekisterinpitäjälle sekä kuvaukset mahdollistavalle yhteistyökumppanille/sponsorille suoramarkkinointiluvan. Suoramarkkinointiluvan voi perua koska tahansa ilmoittamalla asiasta suoramarkkinointia tehneelle taholle eli yhteistyökumppanimme asiakaspalveluun.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan osallistumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi toimittaa rekisteröidyn videota eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen videon toimittamiseksi. Tiedot poistetaan vuoden kuluessa videon kuvaamisesta.

Anonymisoituja tietoja ja statistiikkaa voidaan säilyttää pidempään ja käyttää eri tarkoituksiin, sillä niistä ei pysty erottamaan yksittäistä henkilöä.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia, tai markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite ja profilointikysymyksien vastaukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan eli rekisteröidyn itse tapahtumassa ilmoittamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritietoja voidaan siirtää määritellylle henkilötietojen tekniselle käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

AR Video Booth
Tempaustoimisto
Tallberginkatu 1 C 135
00180 Helsinki

Y-tunnus 2470778-0
0400 600 644
tapahtumat@tempaustoimisto.fi